Konservativt Parti Kongsberg vil arbeide for å holde strekningen på E134 mellom Saggrenda og Elgsjø inne i Nasjonal Transportplan.

Statens vegvesen foreslår å ta prosjektet ut av planen. Det må ikke skje, da dette er en ulykkesbelastet strekning med stor og tung trafikk. Alle statistikker viser at E134 er en av landets farligste veier, forskning viser også at en av tre dødsulykker kan relateres til veistandard. Prosjektet må sikres videre drift!

Statens vegvesen har utarbeidet en liste over veiprosjekter de ønsker strøket fra Transportplanen. Herunder nevnte strekning på E134. Begrunnet med å bidra til målene om redusert CO₂ og samfunnsøkonomi. Dette framstår som absurd. Veien mot redusert CO₂ kan da umulig ligge i manglende forsvarlig veistandard og å utsette trafikkerende for risiko. Det er jo kjøretøyenes utslipp vi arbeider med. Og vi ender i en bunnløs kynisme hvis menneskeliv kun blir et tall i en samfunnsøkonomisk analyse.

Jeg mener strekningen er så trafikkert og ulykkesbelastet, at dette prosjektet må fullføres. Det er en av de viktigste ferdselsårer mellom øst og vest. Det er også investert store penger i gjennomføringen av veien gjennom Kongsberg, at da prosjektet videre vurderes nedskalert på den strekningen som er farligst er uhørt. Men man trenger ikke bygge full motorveistandard. Det kan reduseres til 90 km/t veistandard.