(Drammens Tidende)

Ifølge ferske tall fra Statens vegvesen har 108 mistet livet på norske veier i 2018. Det er to flere enn i 2017, men de laveste tallene på mer enn 70 år. Det betyr at det har blitt stadig tryggere på veiene. I desember mistet seks livet i trafikken mot 12 i fjor, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

Flest dødsulykker i 2018 har vært i Trøndelag (10), Telemark (9), Hordaland (8), Rogaland (8) og Hedmark (8). I Buskerud har det vært sju mot åtte i fjor, og Vestfold og Finnmark har hatt færrest dødsulykker med tre og to omkomne.

– Årsakene til dødsulykkene er flere og sammensatte, sier veidirektør Gustavsen. Vi ser en overrepresentasjon av godt voksne menn med for stor fart som omkommer i møte- og utforkjøringsulykker. Over halvparten av alle omkomne er menn over 45 år, fortsetter han.

61 av de trafikkdrepte omkom i personbil, 15 på motorsykkel (inkludert moped), 13 som fotgjengere og åtte syklister, viser tallene.

Kamp mot trafikkdøden

Gustavsen forteller at vegvesenet er glad for rekordlave tall, men at det er ingen hvilepute.

– Hver eneste ulykke er en for mange, sier han. Selv om tendensen er at det er stadig tryggere på veiene, er dette langt mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, venner, kolleger og lokalsamfunn, utdyper Gustavsen.

Dødstallene fortsetter å gå ned, men det er liten nedgang i antall ulykker og antall hardt skadde, det gjør veidirektøren bekymret.

– Vi har satt oss ambisiøse mål. Kampen mot trafikkdøden og ulykker på norske veier fortsetter med uforminsket styrke. For å nå målene framover krever dette en målrettet innsats fra alle aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet, sier han

– Flere hundre mennesker blir stadig drept eller skadd for livet i veitrafikken. Nedgang kommer ikke av seg selv, så vi skal gjøre vårt for at det skal bli færre som skal oppleve å miste noen eller bli alvorlig skadd i trafikken, fortsetter veidirektøren.

Sikrest i Europa

De tre siste årene har Norge vært det sikreste landet i Europa når det gjelder trafikksikkerhet, det er også tilfelle i 2018.

– Norge er blitt et land som de andre landene ser til. Vi har jobbet målrettet i mange år, både med kampanjearbeid, kontroller langs vei, trafikkopplæring og sikre nye oppgraderte veier. Det skal vi fortsette med, forteller Gustavsen.

Ifølge vegvesenet ble 560 drept på veiene i 1970. Tar man med at dagens trafikkmengde er 3,4 ganger høyere, skulle hele 1.920 ha omkommet i trafikken dersom vi hadde hatt samme risikoen som i 1970.

For at antall omkomne i trafikken skal fortsette å redusere har Statens vegvesen en viktig beskjed til trafikanter.

– De må holde fartsgrensen, kjøre etter forholdene, bruke sikkerhetsbelte og annet sikkerhetsutstyr, og være rusfri bak rattet. Vegvesenet skal fortsette å gjøre sitt for trafikksikkerheten ved å sørge for gode sikre veier og tydelig informasjon.