Syvert og resten av dugnadsgjengen har søkt om støtte til å forlenge lysløypa

Bingen Ballklubb håper de kan få på plass lys i den 2,7 kilometer lange traseen de har ryddet.