Dette er et viktig budskap nå i påsken fra Statsforvalteren i Oslo og Viken.

På sine nettsider skriver Statsforvalteren (det som tidligere var Fylkesmannen) at villreinen er det eneste av hjortedyra der kalvefosteret helt og holdent bygges av moras kroppsreserver. Fosterveksten tiltar utover vinteren og villreinen er nå ved påsketider svært sårbar for menneskelige forstyrrelser. Den har all grunn til å frykte oss, og også fredelige turgåere vil kunne utløse panikk og flukt hos dyra.

Påsken faller samtidig med at kalvetunge simler er nær eller beveger seg mot sine kalvingsområder. Etter en tøff og lang vinter er de svært sårbare og simla «kaster», det vil si aborterer, fosteret om den må.

Her i traktene kan du treffe på villrein i Hallingskarvet / Skarvheimen og på Norefjell-Reinsjøfjell, Hardangervidda og Blefjell.

Reinen har en fenomenal luktesans og er vindretningen riktig får den vær av mennesker på flere kilometers hold. Det gjelder særlig simlene og ungdyra som følger de, mens bukkene vanligvis er mer tolerante.

– Det er viktig at hundeeiere respekterer båndtvangen, som gjelder fra 1. april, og holder sin gode venn under kontroll. Så om dere treffer på villreinflokker, ta hensyn til vindretningen og forsøk å unngå unødige forstyrrelser, står det skrevet på Statsforvalterens nettsider.

LES OGSÅ: