Sør-Øst politidistrikt fikk melding om at det hadde vært en trusselsituasjon utenfor en privatadresse på Raumyr på ettermiddagen 22. februar.

Det politiet opplyste den dagen, var at en gutt i tenårene skal ha blitt truet med det som ble beskrevet som en skarp gjenstand, men han ble ikke fysisk skadet. Fire gjerningspersoner iført noe som lignet på finlandshetter skal ha vært involvert, men var sporløst borte da politiet kom.

Politiet rykket ut med store styrker og lette i området, men fant ikke de antatte gjerningspersonene.

I etterkant av hendelsen har politiet etterlyst vitner som kan ha sett eller hørt noe om saken, det er innhentet videomateriale og undersøkt ulike tips, men uten å komme nærmere noen løsning.

– Vi har per i dag fortsatt ingen navngitte mistenkte, sier Morten Ole Pedersen, seksjonsleder i etterforskningsseksjonen i Kongsberg politistasjonsdistrikt.

Etterforskningen er ennå ikke lukket, da politiet ønsker å gjøre noen flere undersøkelser i saken.