Tenker seg 80–100 nye hytter på Blefjell – og et «landskapshotell»

Nå er detaljreguleringsplanen under arbeid. Grunneier Svein Duesund fra Sandsvær og Kongsberg ser nå for seg 80–100 nye hytter – og kanskje et «landskapshotell» på Blefjell.