Thornesvei 3 slettes etter fusjon og sameiet Hindtåsen terrasse har godkjent årsregnskap

Siste nytt fra næringslivsloggen mandag 29. juni.