– Ti millioner til industrien er langt fra nok

Kongsberg kan vente seg minst 36 millioner kroner til enkelttiltak på statsbudsjettet, men er det grunn til å håpe på mer?