Det er ett år frem til kommunevalget 2023. Så er de da også strålende fornøyd med resultatet så langt, fra Line Spiten ble utpekt som Høyres ordførerkandidat og frem til siste ukes lokale meningsmåling bestilt av Lp.

Med en oppslutning på over 30% i målingen er det all grunn til det. Det er en kjempegod måling for Høyre i Kongsberg. Linn tror velgere er på vei ‘hjem igjen’, og Line er glad for at innsatsen blir lagt merke til. Da er det altså Høyre det er snakk om.

Nå er en måling bare en måling, som det heter, og hva som ligger bak tallene kan være vanskelig å tolke. Så vidt jeg forstår svarer over 40 % ‘Vet ikke’ på spørsmålet om hvem de ville har stemt på ved kommunevalget. Det skaper usikkerhet og feilmarginer. Det er muligens mange unge i ‘vet ikke’- gruppen. Lp’s nye strategi med innleide spaltister med debattinnlegg på utvalgte temaer kan nok bidra til å engasjere disse og andre tvilere - også lokalpolitisk. Gjennom dette grepet kan Lp sette dagsorden for ‘Lp-debatten’. Kanskje kan det bidra til at ‘vet-ikke’-gruppen (40%) også ‘finner hjem’? Det blir spennende å følge utviklingen.

Men det er også andre interessante tall i Lp’s lokale måling. Partiet Rødt får 4,7% og 2 mandater. Det er så vidt jeg vet ‘all time high’ for Rødt i Kongsberg, uten at jeg har registrert spesielle utspill fra Rødt lokalt. Det kan vel ha noe å gjøre med den rikspolitiske situasjonen, med krise for sittende regjering og en ny og svært aktiv gruppe for Rødt med Moxness i spissen? I en sammenlignbar nasjonal måling i august får Rødt 5,1% oppslutning. Det kan gi grunn til å anta at det er rikspolitiske spørsmål som preger velgere for tiden.

På den annen side, i den samme nasjonale målingen oppnår Sp skarve 6,0%. Når den lokale målingen gir Sp i Kongsberg 18,8%, er det slik sett rimelig oppsiktsvekkende, uten at Lp noterer seg det.

Den nasjonale målingen gir Ap 19,3%, mot 18,8% lokalt. Videre får Høyre 29,1% nasjonalt og 31,8 % lokalt. Det er med andre ord ikke særlig forskjell på nasjonale og lokale målinger for Ap og Høyre.

For FrP derimot er tallene 14,8% nasjonalt og 6% lokalt. FrP med Listhaug i spissen er altså vesentlig sterkere nasjonalt enn i Kongsberg. FrP konkurrerer gjerne med H, Ap og Sp om velgere. Det skulle tilsi at AP, H og Sp tiltrekker seg en del Frp-velgere lokalt.

Det er for tiden en utbredt oppfatning blant politiske kommentatorer at mens regjeringen strever, kan Høyre og Erna Solberg lene seg godt tilbake, sitte stille og motta stemmene fra skuffede velgere, som stemte rød-grønt ved forrige valg for å gi hennes regjering avløsning.

Den lokale valgkampen startet tidlig denne gangen. Det er fremdeles ett år til kommunevalget. Det kan være gode grunner til å være forsiktig med å trekke bastante slutninger om neste års kommunestyrevalg i Kongsberg allerede nå.