I opposisjon lovte Høie at han skulle avskaffe de dyre helseforetakene, og blåøyd som jeg er, trodde jeg på ham, og stemte Høyre. Opposisjon er visst en ting, og regjeringsmakt er visst noe helt annet. Ved det siste valget, hvor jeg stemte på de rødgrønne igjen, var det jo også bevaring av distriktene som appellerte til meg ved siden av avskaffelsen av de store pengeslukene, helseforetakene.

Jeg har vært en del av utgiftsposten i det seinere på grunn av en del sykdom. Ikke 100 direktører har kunnet gi meg den livreddende behandlingen som leger og resten av helsepersonellet har gjort.

Nei, nå i disse tidene hvor helseministeren maner til innsparinger på alle hold i helsevesenet, burde det først og fremst bli en realitet og gå tilbake til stedlig ledelse for hvert sykehus. Og hva hjelper det at det brukes store summer på forskning når det ikke settes av penger til å benytte de nye metodene og medisinene som oppfinnes?

Har du tenkt å holde det du gikk til valg på? Bort med dyre helseforetak. Og hvorfor for enhver pris skrote Ullevål Sykehus og bygge et monstersykehus på Gaustad som ikke støttes av det store flertallet? Hvor er demokratiet? Du sa mange ganger før valget at Ullevål sykehus skulle bestå, men det har du visst glemt.

Nå skal det spares inn på blant annet undersøkelser. Hva med alt det kostbare utstyret? Er det ikke skaffet til vei for å avdekke forskjellige sykdommer på et tidlig stadium? Hva om nettopp du ikke får rett hjelp i rett tid fordi din egen regjering har bedt om at helsevesenet skal utføre færre undersøkelser?

Helseministeren fraskriver seg ethvert ansvar, og overlater til hvert enkelt helseforetak hvor det skal spares inn. Resultatet ligger jo i kortene; Millionlønninger til direktørene prioriteres, og innsparingene vil ramme helsepersonell og pasienter.

Helseministeren sa også på nyhetene 17.01.23 at regjeringa skal styrke psykiatrien. Men det dere sier stemmer ikke overens med hva dere gjør i praksis. Psykiatrien har jo blitt bygd drastisk ned de siste 30 årene til tross for et stadig sterkt økende behov. Hvorfor rasere et helsevesen som allerede er på bristepunktet i stedet for å ruste opp?

Slagordet «for vanlige folk» er vel og bra, men jeg tror dere må begynne å tenke som oss «vanlige folk». Vi tenker konsekvenser av den helsepolitikken dere fører. Hva når helsepersonellet ikke lenger makter arbeidspresset, og lønningene ikke står i stil til deres arbeidsinnsats? Et sted dere faktisk kan spare penger i helsevesenet uten at noen merker forskjell, er å redusere antall direktører i helseforetakene, og at de få som er igjen får betraktelig lavere lønn. Uten at jeg vet det sikkert, jeg tror ikke mange av direktørene kan steppe inn i operasjonssalene og utføre livreddende arbeid. Der er det mye å hente!

Ap og Sp får stadig mindre oppslutning blant velgerne. Kanskje ikke så rart når dere som politikere ikke holder det dere lover? Dersom Norge hadde vært et fattig land så hadde jeg hatt forståelse for stramme budsjetter og innsparinger på de fleste steder, men Norge har over 12.000 milliarder kroner på bok. Da er det en stor tragedie og skandale at det ikke satses mer på helsevesenet! Det Norge trenger er minst 3.000 flere sykehussenger innen somatikken, og minst 3.000 flere sykehussenger innen psykiatrien. Antall sykehjemsplasser må også økes betraktelig.

Det vil ta tid, men innen ti år bør dette være på plass. Utdanning av flere fagfolk må gå parallelt med utbyggingen av kapasiteten på antall senger. Derav kommer automatisk mindre bruk av vikarer.