Rafjellet er helnorsk. Rømskog og Fjornshöjden er grenserevir. Disse ulvene jakter elg. Ikke sau. Fordi alle som driver med sau i ulvesonen, har dem bak rovviltavvisende gjerder. Dette er et ønske og et press fra elgjegere – sannsynligvis har flere av medlemmene i rovviltnemnda egeninteresser innen denne hobbyen, og da er det greit for dem å sørge for at konkurrenten drepes så det blir flere elger i fryseren. For menneskearten er en grådig art, og jegerne er de verste.

Øverst på taperpallen, står ulvene og naturen. På andre og tredjeplass er dere sauebønder, og sauene. Som må lide for rovviltnemndenes vedtak. Når de ikke tar hensyn til forskning og fakta, som viser at ulverevir fungerer som en mur som sperrer for streifulver. Ingen streifulv, ung og på let etter nye steder og egen flokk, vil ta sjansen på å krysse et annet revir. Når nå disse revirene forsvinner, blir det fritt leide til lettfanget mat hvor sauene går og ikke løper vekk under angrep. Dyr må spise. Det må også ulv, de er dyr, og fanger seg mat. Og siden mennesker reagerer sterkt på det visuelle, i dette tilfellet syn av blod, så sier det seg selv at dere må forberede dere nå. For streifulv kommer, flere neste år. Det sørger rovviltnemndene for nå.

Det jeg ikke skjønner, er at sauebøndene ikke protesterer på at ulveflokker skal drepes, og åpne opp for streifulvene. Det kan ikke være så attraktivt å få erstatning for rovdyrtatte sauer på grunn av de streifulvene vi alle vet vil komme i 2024?