Det var onsdag kveld i forrige uke at Statens vegvesen satte en stopper for alle videre sprengningsarbeider, etter et uhell ved Svartåstunnelen vest.

Her sprutet det stein inn over et gårdstun, hvor folk var hjemme. Til alt hell ble ingen skadet.

Nå melder Statens vegvesen at de etter en grundig gjennomgang og nødvendig oppdatering av alle rutiner, prosedyrer og sikkerhetsforanstaltninger har gitt Implenia Norge AS og deres sprengningsentreprenør Kjell Foss AS, tillatelse til å ta opp igjen de gjenstående sprengningsarbeider ved Bergmannsveien 146.

Veivesenet skriver på sin Facebook-side at Kjell Foss AS har tatt på seg erstatningsansvaret for de skader som er påført eiendommen Bergmannsveien 146.