Gå til sidens hovedinnhold

Tislegård barnehage 25 år

Artikkelen er over 2 år gammel
Innsendt

Tislegård barnehage har i disse dager 25 års jubileum, midt under OL på Lillehammer i 1994 flyttet barn og voksne inn i den nybygde gule bygningen. Mye er endret siden den gangen.

Lange ventelister da Tislegård åpnet i 1994

– Det kom barn fra Nymoen barnehage som ble lagt ned da vi startet opp, og vi hadde inntak av nye barn. Til sammen startet det ca. 80 barn, mange på delte plasser. Barnehagen hadde 4 avdelinger. Det var stor mangel på barnehageplasser den gangen og lange ventelister, forteller Kari Løken Thorsen, som var styrer i barnehagen da den åpnet i 1994 og som jobbet i barnehagen fram til høsten 2001.

Noe du husker spesielt godt fra den første tiden?

– Da vi startet opp kom halve personalgruppen fra Nymoen barnehage og resten av personalet kom fra til sammen 9 andre barnehager. Vi jobbet mye med å finnet ut hva som var viktig å ta med seg fra de ulike barnehagene og så sammen skape en egen Tislegård-kultur ut fra det, forklarer Kari.

– Det skulle helst være en så rask overgang fra den ene barnehagen til den andre, så barna hadde bare en dag fri fra Nymoen, før de begynte i Tislegård. Det betydde at vi levde med håndverkere den første tiden, fortsetter hun.

Hva er den største forskjellen på barnehager fra den gang og til i dag?

– Vi valgte i stor grad selv hva vi ville legge vekt på av innhold og arbeidsmåter på denne tiden. Mye var opp til den enkelte barnehage, selv om de kommunale barnehagene hadde møter der styrerne møttes jevnlig, under ledelse av Aud Sperle som var barnehagesjef, og samarbeidet og laget felles føringer på en del områder, forklarer Kari.

– Vi hadde et stort engasjement for å lage en god barnehage da Tislegård åpnet. Det var mye jobb, mange utfordringer og mye moro, avslutter Kari. Da barnehagen var ny, forfattet Kari en egen «Tislevise» til barnehagen, og denne sangen synges hver eneste uke fortsatt.

Vært i barnehagen i 25 år

Anne Sørby er en av tre ansatte som har jobbet i barnehagen helt siden starten i 1994. Hun husker at det var fint å komme til en helt ny barnehage.

– Det har vært en veldig fin arbeidsplass, en fin og god barnehage med mye bra faglig innhold og god ledelse hele veien, forteller Anne. Hun har jobbet her i nøyaktig 25 år, og har sin siste arbeidsdag 19. februar. En av endringene fra den gang til i dag er at 6 åringene den gang var i barnehagen og ikke på skolen. En av avdelingene på Tislegård hadde den gang barn fra 0–7 år, med stort aldersspenn der de yngste lærte mye av de eldste, og der de lærte å ta hensyn til hverandre.

Den største forandringen som har skjedd er muligens på det teknologiske området. Der man før måtte fremkalle bilder hos fotograf, kan man i dag lage pedagogisk dokumentasjon på et øyeblikk, og bilder fra barnehagedagen kan sendes foreldre digitalt eller henges opp i gangen med en gang aktiviteten er gjennomført. Bruk av læringsbrett har også gitt mange nye muligheter i barnehagehverdagen.

Feiret med karneval og kake

Tislegård har feiret bursdagen med karneval og kake, og det er mye som er endret siden starten i 1994. Barnehagen ble bygget ut i 2012, og har utvidet til å bli en 6 avdelings barnehage. I dag er det plass til 90 barn på fulle plasser. Det har også blitt arbeidsplass for det spesialpedagogiske fagteamet i kommunen.

Hva er styrken til Tislegård barnehage i dag?

– Jeg har fortsatt stor tro på at det er bra for barn å være i faste barnegrupper med faste voksne – altså organisert i avdelinger. Barna får dermed den tryggheten og de rammene de trenger for å utvikle seg, leke og lære, sier Trude Abelsen som har vært styrer i barnehagen siden 2001.

– Vi har en stabil og faglig sterk personalgruppe og en størrelse som gjør oss mindre sårbare for endringer. Det er stor trivsel i personalgruppa som igjen skaper et godt samarbeid – en personalgruppe jeg gleder meg til å samarbeide med hver dag, fortsetter hun.

Hva ser du som det viktigste som har skjedd på barnehagesektoren de siste 25 årene?

– Jeg tror det viktigste som har skjedd er at arbeidsmåter og innhold er tydeligere definert i rammeplanen, slik at tilbudet i dag er mer enhetlig og har fokus på rammene rundt barnet, forklarer Trude.

– Vi vet mer om hva barna trenger for å få en god hverdag og en god utvikling, og vi jobber mer systematisk for at denne kunnskapen brukes hver dag i barnehagen, avslutter hun.

Kommentarer til denne saken