– Ved en forglemmelse hadde det blitt satt to elektriske plastikklys oppå en ovn, forteller Nils Olav Tveiten, utrykningsleder i Kongsberg brann og redning.

Senere hadde det blitt fyrt opp i ovnen, og da ble det varmt, og lysene hadde begynt å smelte.

– Det hadde vært flammer, informerer Tveiten om.

Oppdaget brannen selv

Eierne av huset var hjemme og oppdaget brannen.

– De slukte og fjernet lysene vekk fra ovnen selv, sier Tveiten.

Brannvesenet kjørte bort og tok en etterkontroll.

– Siden det hadde vært åpne flammer brukte vi termisk kamera og sjekket at alt var under kontroll og at det ikke var noe restvarme, sier han.

Tveiten sier at hvis man har et branntilløp så skal man alltid ringe brannvesenet.

– Da kommer vi og tar en kontroll, sier han.