(Telemarksavisa)

Ideen om en bane inne i Gaustatoppen ble lansert i 1953. Målet var å lage et turistanlegg der nordmenn ubesværet skulle bli fraktet opp til Telemarks tak. Så kom den kalde krigen og hele anlegget ble til et hermetisk lukket NATO-anlegg.

Nå ber Gaustabanen om midler fra Vestfold og Telemark fylkeskommune for å lansere det som har arbeidstittelen «Top secret – hemmelig topp». Dette står det i forprosjektsøknaden.

– Vi søker tilskudd til å utvikle en opplevelse som sammenstiller digitale plattformer og en fysisk møteplass. Målgruppen er barn og unge med familie. Ved å bruke Gaustabanen, og hele anleggets rom i fjellet fra den kalde krigen, vil det være bakgrunnsteppe for en dramaturgisk iscenesatt historie opp til nåtidens samfunnsbilde. Vi ønsker å bevege publikum inn i refleksjon, ettertanke og debatt.

Spionasje i fjellet

Kort fortalt ønsker Gaustabanen å lage en opplevelse i fjellet der de ansatte er delaktig – både som baneførere, tilretteleggere og gjennomførere – i en opplevelse rettet mot et yngre publikum. Gaustabanen har i to sesonger kjørt konseptet «Top secret dining» for et voksent publikum. Manusforfatter og skuespiller Randi Mossing og«major»/assisterende driftsleder for banen, Ingar Hovden, er nå klar for å bygge videre på erfaringene gjennom «Top Secret – topp hemmelig».

Basert på en undersøkelse i 2017 har man plassert besøkende til Gaustabanen inn i fire motivasjonskategorier. En av dem er «kunnskapshungrige og intellektuelle». En gjennomført mulighetsstudie åpner for at det kan settes i gang et iscenesatt spill der deltakerne skal drive spionasje og kontraspionasje på hverandre og systemet.

– Logistikken drives av teknologi og utfordringen er tenkt å starte allerede på Gaustabanens hjemmeside og fortsetter ved ankomst til fjellet. Historien fanges opp i digitale plattformer og ledetråder utstedes underveis. Deretter utspiller historien seg via små tablåer i de ulike rommene i fjellet ettersom man beveger seg fra Velkomstsenteret til toppen. Det unge publikummet – med familie – skal kunne delta aktivt og utfordringer gis tilpasset alder, heter det.

Paralleller til vår tid

Rollene skal spilles av lokale og unge aktører og Gaustabanens ansatte, akkompagnert av øvrige skuespillere. Det skal trekkes historiske paralleller til den kalde krigen, fake news, makt og et delvis tildekt fiendebilde.

– Vitenskap og ingeniørkunst den gang møter dagens utfordringer innen medisinvitenskap og en truende pandemi. Fortsetter overvåkingen fra den kalde krigen til en overvåking av oss gjennom sosiale medier og apper med lokasjonssporing? Her blir deltakerne bevisstgjort sine digitale spor og slik kan Gaustabanen gi en meningsfull opplevelse relatert til nåtidens og fremtidens disruptive verdensbilde, heter det i søknaden.

Etter planen skal «Top secret - topp hemmelig» lanseres våren 2021. Konseptet er tenkt som et helårsprodukt – tilgjengelig for skoleklasser og ungdomsorganisasjoner over hele landet.

Ifølge prosjektets finansieringsplan vil det totalt koste 665 000 kroner å få prosjektet i gang. Fylkeskommunen bes om å støtte prosjektet med 350 000 kroner. Tinn kommune og Siva målbedriftprogram bes om å støtte forprosjektet med 100 000 kroner hver. Gaustabanens egenandel er 115 000 kroner.