– Jeg er både stolt og glad for den tilliten jeg har fått, og ikke minst ydmyk overfor det samfunnsoppdraget Kongsberg Gruppen har som et verdensledende havromsselskap, sier Lisa Edvardsen Haugan i en pressemelding.

Bred erfaring

Haugan har lang og bred ledererfaring fra både forsvar og sivil virksomhet i Kongsberg Gruppen, inkludert å ha vært finansdirektør i Kongsberg Maritime og Kongsberg Protech Systems. Hun leder i dag divisjonen Deck Machinery & Motion Control i Kongsberg Maritime.

– Vi er en komplett teknologi- og utstyrsleverandør til skipsindustrien. Våre ansatte muliggjør operasjoner på dypet av havbunnen, i arktiske farvann, i de travleste havner og under de tøffeste værforholdene. Jeg gleder meg til å lede laget med de aller fremste ekspertene som skal drive fram bærekraftige løsninger i tett samarbeid med våre kunder, sier Lisa Edvardsen Haugan, påtroppende administrerende direktør i Kongsberg Maritime.

Stor oppgave

Hun har spilt en betydelig rolle for integrasjonen og omstillingen av Commercial Marine, Kongsberg Gruppens største oppkjøp noensinne. Kongsberg Maritime har over de seneste årene hatt en betydelig vekst og har i dag over 7.000 ansatte fordelt på 32 land.

– Lisa har stor arbeidskapasitet, og jeg er trygg på at hun med sin lange industrielle erfaring er rett person til å videreutvikle den globale maritime lederposisjonen vi har. Vi har en stor oppgave med å fortsatt utvikle ny, grønn teknologi, sier konsernsjef Håøy.

Ny lederrolle

Egil Haugsdal har ledet Kongsberg Maritime siden 2016. Under Haugsdals ledelse har Kongsberg Maritime vist gode resultater, tatt fram flere verdensledende innovasjoner og vært en drivkraft både globalt og i den norske maritime klyngen.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke Egil Haugsdal for godt samarbeid og gode resultater som leder for Kongsberg Maritime. Under Egils ledelse de siste seks årene har Kongsberg Maritime doblet sin størrelse og styrket sin verdensledende posisjon innenfor blant annet grønn skipsfart, undervannsteknologi og havvind. Egil vil tre inn i en ny lederrolle i konsernet, noe som blir nærmere annonsert om kort tid, avslutter Håøy i pressemeldingen.

Haugsdal fortsetter som administrerende direktør i Kongsberg Maritime inntil Edvardsen Haugan tiltrer senest 1. november 2022.