Regjeringen har lagt fram et forslag til en rusreform som de hevder skal forebygge og hjelpe brukere. Hovedproblemet med reformen? Det blir jo ikke prioritert en krone til forebygging!

Regjeringens rusreform går i korte trekk ut på at man skal pålegges å møte hos en rådgivende enhet dersom man blir tatt med narkotika under en bestemt terskelverdi. Ved manglende oppmøte risikerer man et mulig gebyr på 2.398 kr. I alle tilfeller skal politiet kunne frata brukeren rusmidlene, uavhengig av om det er heroin, MDMA eller hasj. Kjøp og salg skal fremdeles være forbudt. Ansvaret for rusomsorgen skal altså flyttes fra politiet til kommunene og spesialisthelsetjenesten. Problemet? Regjeringen gir ikke en krone ekstra til forebyggingsarbeid i kommunene, og reformen treffer fort feil.

På bakgrunn av rusdebatten har Senterpartiet derfor fremmet to forslag. Et om at rusavhengige skal få hjelp framfor straff, og et om at vi ønsker en sterk satsing på forpliktende forebyggende arbeid i både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Dette skal blant innebære pilotprosjekter basert på Island-modellen, tverrfaglige rusbehandlingsteam i alle kommuner, drop-in-plasser som er tilgjengelige 24 timer i døgnet, gjennomgang av LAR-ordningen og utredning av «sosialt frikort» hvor rusavhengige slipper å betale egenandel for helsetjenester. I et samfunn hvor helsevesenet blir stadig mer overbelastet, mener vi det er en selvfølge at helsevesenet må få mer midler til forebyggende arbeid.

Jeg tror få mener at man hjelper heroinmisbrukere ved å frata dem heroinet, og jeg tror få mener at et mulig gebyr på 2.398 kroner er det som skal til for å hindre at russen som sniffer kokain og røyker hasj daglig utvikler et avhengighetsproblem. Det er tross alt en kjent sak at mange ikke skjønner at de har et rusproblem før det er for sent.

Samtidig gjør reformen at forpliktende forebyggende arbeid, som for eksempel ruskontrakt (urinprøver) umulig, til tross for at vi vet at dette har god effekt. Det vil også bli vanskeligere for politiet å ta selgere og organisert kriminalitet, siden mobiltelefoner og forhør med rusbrukere ofte er inngangen til større narkotikanettverk.

Det finnes heller ingen forskning som tilsier at avkriminalisering vil føre til mindre rusmisbruk i Norge, siden land som har liberalisert narkotikapolitikken sin utgangspunktet har hatt en helt annen ruskultur og langt høyere andel cannabisbrukere før liberaliseringen. Det som er tilfelle i Norge er at vi har svært lav cannabisbruk blant unge, men samtidig svært mange overdosedødsfall sammenlignet med andre europeiske land. Dette viser at det forebyggende arbeidet fungerer godt, men at politikken overfor rusavhengige må endres.

Vi er derfor enige med blant annet Politidirektoratet, Den norske legeforening og Actis i at avkriminalisering er en dårlig idé. Vi mener at det må gå an å ha to tanker i hodet samtidig – vi må hjelpe rusavhengige samtidig som vi jobber forebyggende for å hindre at flere utvikler et rusproblem. Det viktigste vi kan gjøre i dette arbeidet er likevel at vi tør å prioritere penger til kompetanseheving og tiltak i kommune- spesialisthelsetjenesten, til tross for at dette er dyrt. Tør dere ikke prioritere rusforebygging, Høyre?

Ønsker du å kommentere denne saken? Sett deg inn i våre nye kjøreregler først!

Kjøreregler for nettdebatten

Du er personlig ansvarlig for ytringer du publiserer, og det er en forutsetning at du viser høflighet for andre.

Dette er våre kjøreregler, og brudd på disse kan gi utestengelse:

  1. Du må bruke ditt fulle og reelle navn i profilen.
  2. Diskuter sak, ikke person. Nedsettende kommentarer om andre personer eller spekulasjoner i folks motiver tillates ikke.
  3. Trakassering, hatske utfall eller trusler aksepteres ikke.
  4. Du må holde deg til tema. Forsøk på å avspore eller ødelegge debatten på annet vis vil medføre at innlegg slettes.
  5. Gjentatte postinger av samme budskap/innlegg vil bli slettet.
  6. Hold en saklig tone og dokumenter sterke påstander.
  7. Skriv kort. Vi tillater maks ca 1.000 tegn inkludert mellomrom. Lengre innlegg må sendes oss som leserbrev.
  8. Bruk seriøse kilder. Vi sletter innlegg hvor man gjengir og/eller lenker til åpenbare konspirasjonsteorier samt innhold tilbakevist av anerkjente faktasjekkere.
  9. Du må følge norske regler for opphavsrett.

De komplette debattreglene finner du her.