Høyre, Fremskrittspartiet, Industri- og næringspartiet og Kristelig Folkeparti har inngått et samarbeid med en politisk plattform som peker ut en ny kurs for Buskerud fylkeskommune.

Partiene peker på Tore Opdal Hansen som ny fylkesordfører i nye Buskerud.

Kultur, idrett og folkehelse

– Det har vært et godt og konstruktivt arbeid for å komme fram til en felles plattform for Buskerud. Jeg gleder meg til å ta fatt på den nye perioden i et nytt fylke. Vi ser på kultur, idrett og folkehelse og ønsker å ha fokus på dette i et eget utvalg, sier Tore Opdal Hansen (H).

Partiene peker på Lavrans Kierulf (Frp) som varafylkesordfører.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Nå vil elevene også få et fritt skolevalg, med garanti mot lang reisevei, samtidig som vi skal sette tryggheten til elevene i sentrum, sier Lavrans Kierulf (Frp).

Fylkesveier og skole

Partiene ønsker å prioritere veiene og skal jobbe for å få ned vedlikeholdsetterslepet, være en positiv aktør for næringslivet og legge til rette for at bedrifter kan lykkes i fylket.

– Jeg ser fram til å bli kjent med næringslivet i hele fylket, og at det ikke skal etableres vindturbiner i kommende periode. Vi ser for oss næringsliv og innovasjon som et viktig fokusområde, og derfor har vi opprettet et nytt utvalg, sier Roger Larsen fra Industri- og næringspartiet.

Også Fristelig Folkeparti (KrF) er fornøyd.

– Jeg er strålende fornøyd. Den neste fireårsperioden vil sette økt fokus på elevveileder i skolen og styrke forebyggende arbeid på den psykiske helse blant barn og unge, sier Kjell Erland Grønbeck (KrF).