Kraftig sammenstøt mellom bil og rådyr

Artikkelen er over 2 år gammel

Et rådyr ble påkjørt i Gravdalsveien ved Hvittingfoss.

DEL

Politiet forteller at det var et ganske kraftig sammenstøt, noe som bidro til store skader på dyr og bil. Rådyret døde momentant i sammenstøtet og bilen fikk omfattende materielle skader, forteller politiet i Sør-Øst.

Det oppsto ingen personskade.

Uhellet skjedde nær Hvittingfoss like etter klokken 20 mandag kveld.

Stor viltfare

Det er greit å melde om en generell stor viltfare i Kongsberg og Numedal. Høsten er en tid der det er mye bevegelse i skogen, og det er ofte å se rådyr som går i eller ved veibanen.

Viktig å varsle

Husk også at politiet alltid skal varsles. De vil i sin tur varsle viltmyndighetene som foretar den nødvendige opprydningen og eventuelt ettersøk ved skade.

Det kan også ha avgjørende betydning for forsikringsoppgjøret at korrekt prosedyre er fulgt.

Les også: Måtte avlive påkjørt rådyr

Fakta viltpåkjørsler:

  • Påkjørsel av rådyr kan ofte forårsake store materielle skader.
  • Forsikringsselskapene har noe ulik praksis med håndtering av viltpåkjørsler.
  • Enkelte tilbyr en ordning med at bonus ikke reduseres om uhellet er ute.
  • Men de vil muligens spørre hvorvidt et tilfelle er meldt inn korrekt, før de vurderer eventuelt bonustap på bilforsikringen

Hva skal du gjøre ved viltpåkjørsler?

Dette sier dyrevelferdsloven:

§ 4. Hjelpeplikt

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart. Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret, avlive dette med det samme.

Dette sier vegtrafikkloven:

§ 12. Plikter ved trafikkuhell.

Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede.

Dette gjør du på stedet:

  • Ta på deg markeringsvest og sikre ulykkesstedet med nødblink og varseltrekant
  • Skaff først oversikt over eventuelle skadde personer. Gi førstehjelp og ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig
  • Ring politiet på 02800 for å melde om påkjørselen.
  • Merk stedet der dyret ble påkjørt, slik at skadde dyr som har forlatt stedet, kan spores.
  • Hjelp det skadde dyret så langt du har mulighet. Du kan om nødvendig avlive dyret selv. Men for bl.a. tamrein og hjortevilt gjelder dette bare hvis det ikke lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid. Avlivning av hjortevilt og tamrein krever tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og utstyr til å gjøre det en måte som ikke utsetter dyret for ekstra lidelser. Det er derfor sjelden aktuelt for privatpersoner å avlive slike dyr selv.

Kilde: Mattilsynet og Lovdata

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken