Vogntog krasjet i murvegg i sentrum

Tungberger måtte tilkalles for å berge lastebilen.