Kongsberg Arbeiderparti ba allerede i UMU-møtet i april 2017 rådmannen om en orientering om FV-72/Gamleveien.

Rådmannen viste da til en rapport som SVV hadde og som tok for seg trafikk på Gamleveien etter at nye E-134 åpnes.

Rapporten hevdet at veien hadde en tålegrense på opp til 2000 ÅDT (årsdøgntrafikk), men forventet en økning på 3–4000 biler i døgnet.

Rapporten foreslår at det blir skiltet med gjennomkjøring forbudt, nedsatt fartsgrense 40 og 50 km/t i kombinasjon med en rekke humper i 40 sonene.

«Det har aldri blitt lovt tiltak» kommenterer Tom Hedalen, prosjektleder fra Statens vegvesen (SVV), i Lp den 25. august og «peker glatt» på Viken fylkeskommune (FK).

Seksjonsleder Inger Marie Holst i Viken FK virker overrasket over Lp sin artikkel og vil vurdere trafikkregulerende tiltak.

Det er bekymringsfullt at SVV tydeligvis totalt unnlater å ta hensyn til nevnte rapport ang. FV-72 som allerede var kjent i 2017.

Det er bekymringsfullt at nevnte rapport ikke var kjent av Viken FK i 2020.

Det er beklageligvis sannsynlig at hverken SVV eller Viken FK kommer til å svare på de to sistnevnte bekymringer.