Lp har fått melding om et trafikkuhell på Numedalsveien, rett før Kiwi-butikken. Det har oppstått noe kø i samme felt. Det er uklart om forløpet og eventuelle skader.

Numedalsveien er svært trafikkert omkring helgene ettersom mye av hyttetrafikken til Blefjell og Numedal .

Det er glatt på veiene i Kongsberg. Kjør forsiktig og hold avstand. Stedvis er det høye brøytekanter og begrenset utsyn hva siktsoner angår.