En personbil hadde kjørt inn i et skilt og ut i en grøft i nærheten av Golfbanen i Kongsberg.

Ifølge politiet på stedet skal det dreie seg om en enslig bilfører, ingen passasjerer i bilen.

Fører har, av ukjent årsak, fått sleng på bilen, havnet over i motgående kjørefelt, kjørt ned et skilt og havnet i grøfta.

Bilen er skadet i front og trenger berging.

Bilfører mistenkes av politiet for å være påvirket av narkotiske stoffer.

Fører ble først tilsett av ambulansepersonell på stedet før vedkommende ble sendt til sykehuset med ukjent skadeomfang.

På sykehuset ble det tatt blodprøver av bilfører, som mistenkes for å være påvirket av narkotiske stoffer. Det viste seg at vedkommende hadde et lite kutt i hodet som blødde noe.

Politiet fratok vedkommende førerkortet og oppretter sak.