Lastebilen har forsøkt seg på omkjøring via Tislegårdveien – retning Esco.

Politiet kom til på stedet. De fikk melding om hendelsen klokken 07.35. De opplyste at lastebilen hadde kjørt seg fast og sperret gata.

– Vi skal forsøke å få den løs nå etter at skolen har startet, skrev politiet på Twitter rett etter hendelsen.

Nå er altså det gjort.

Barn i nærheten

Gamle Gomsrudvei er stengt på grunn av anleggsarbeid. Derfor må også gående og syklende bruke Tislegårdveien.

Både elever som skal på Tislegård ungdomsskole og Tislegård barnehage bruker veien.

Lager snarveier

En tipser forteller til Laagendalsposten at trailersjåføren hadde tenkt å kjøre Tislegårdveien, men den snevrer inn, og blir trang for store kjøretøyer.

Folk på stedet opplevde at det er stor trafikk av myke trafikanter i morgentimene. De brukte eiendommene langs veien som snarveier for å komme seg fram.

trailer