Home-Start Familiekontakten er et nystartet prosjekt i Kongsberg og er et samarbeid mellom Kongsberg kommune, Frelsesarmeen og Home-Start Familiekontakten Norge.

Et slikt tilbud har eksistert i Norge i 27 år, og nå kommer det til Kongsberg. Tilbudet går ut på at frivillige besøker småbarnsfamilier som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen, 2 til 4 timer per uke, i en periode over seks måneder.

Lavterskel

- Dette er et supplement til det offentlige og baserer seg på frivillighet begge veier. Det er et lavterskel-tilbud til familier som trenger ekstra støtte i hverdagen, forteller Ingrid Løvstad, som nettopp har startet som koordinator for prosjektet.

HSF retter seg om familier som har:

  • Minst ett barn under skolealder.
  • Selv ønsker hjelp og støtte på grunn av utfordringer i hverdagen.
  • Familier som mangler støttespillere.

Kurs

Nå ønsker Ingrid Løvstad å rekruttere frivillige til tilbudet. De frivillige får et kveldskurs som går over seks kvelder. Man får senere oppfølging og veiledning etter behov av koordinatoren.

Oppgavene til de frivillige kan være alt fra å være en samtalepartner, være med å lage middag eller hjelpe til med lekser. Man er en hjelpende hånd i familier som opplever ekstra utfordringer av ulike grunner. I Kongsberg er det mange innflyttere som ikke har et stort familienettverk rundt seg.

Kurs for frivillige starter 10. oktober.

LES OGSÅ: