‘’Vi er kommet så langt at det ikke har noe effekt lenger’’ og ‘’vi er likestilte i Norge, kvinnedagen er bare noe vås’’, er bare noen av påstandene som dukker opp.

Så trenger vi 8. mars? Trenger vi fortsatt kvinnedagen?

Hvis du er en av dem som mener at det å markere kvinnedagen er utdatert og ikke har noen hensikt lenger bør du lese dette:

1. Fordi menn fortsatt tjener mer enn kvinner. - Gjennomsnittslønnen til kvinner er bare ca. 88% av gjennomsnittslønnen til menn. Det faktum at arbeidsmarkedet vårt er blant det mest kjønnsdelte i den vestlige verden, er en stor bidragsyter til lønnsforskjellene. Kvinner er overrepresentert i offentlig sektor, hvor det er stor grad av deltidsstillinger og lavtlønnsyrker. Menn er i større grad representert i privat sektor med flere hele og faste stillinger, hvor også lønningene er høyere. For å klare å gjøre noe med lønnsforskjellene må vi altså ta tak i problematikken med segregering av kjønn i arbeidsmarkedet. Vi må få flere menn inn i offentlig sektor, og flere menn inn i de kvinnedominerte yrkene og vise versa. For å klare dette må det først gjøres store grep med tanke på likelønn og i deltidsproblematikken.

2. Kvinnehelse. - Kvinnehelse er mer en ‘’bare’’ mensen plager! Det er for lite kunnskap om helseutfordringer og sykdommer som særlig kvinner har, og det er forsket mindre på kvinners helse enn på menns helse. Dette kan igjen bety at kvinner ikke får et like godt helsetilbud som menn. Sykdommer som bare rammer kvinner, som for eksempel Endometriose, Vulvodyni, symptomer knyttet til overgangsalder, svangerskapsforgiftning og kreft i livmorhalsen. Dette er bare noen av helseutfordringene som forskes for lite på og som rammer en stor del kvinner.

3. Vold mot kvinner. - Siden 2014 har det vært en dobling av antall kvinner som har blitt voldtatt, og en dobling av antall kvinner under 29 år som har vært utsatt for alvorlig partnervold. Samtidig viser undersøkelsen at voldsutsatte har mindre tillit til politi, rettsvesen og helsevesen. Dette resulterte igjen til at majoriteten av voldsutsatte ikke oppsøkte politi eller helsevesen. Vold og voldtekt av kvinner er ikke en utfordring som oppstod i går, det har vært et problem i alle år. Vi er alle skyldige våre døtre, mødre og venninner at vold mot kvinner blir behandlet som det likestillingsproblemet og samfunnsproblemet det faktisk er. Det vi trenger er at oppklaringsprosenten må økes, slik at kvinner føler at det har en hensikt å anmelde. Vi må ha riktig straff og rehabilitering av overgriperne, krisesentrene må få den støtten og de midlene de trenger og sist, men kanskje det alle viktigste, er at vi må jobbe kontinuerlig med kompetanse og holdningsarbeid mot vold og voldtekt. Tallene i undersøkelsen, og det faktum at vold i nære relasjoner kostet samfunnet hele 93 milliarder kroner i 2021, viser at vi ikke har noen tid å sløse bort. Vi må handle nå!

4. Maktfordeling. - I Norge stod kvinner for 63% av bachelorgradene og 58% av mastergradene i 2020. Likevel er det langt mellom kvinnelige ledere i norsk næringsliv. Kvinner kan ha like store ambisjoner som menn, og like god utdanning som menn. Allikevel når de ikke helt til topps. Av de 200 største selskapene i Norge hadde bare 14% kvinnelig toppleder. Blant de øverste lederne (CEO) er hele 86% menn. Hvordan kan vi si at vi jobber med likestilling når ikke kvinner er med der avgjørelsene blir tatt? Hvordan kan vi sikre et likestilt Norge uten at kvinner er med og får sin stemme hørt? Norge trenger kvinners perspektiver, erfaringer og kunnskap for å kunne møte morgendagens utfordringer, og løsninger i alle bransjer.

5. Til sist, og kanskje det aller viktigst er Holdninger. - Kommentarer som ‘’hvorfor skal kvinner ha en egen dag?’’, ‘’hvorfor får ikke menn sin egen dag?’’ og det faktum at kun litt over halvparten av norske menn mener vi trenger en kvinnedag, viser hvor mye vi fortsatt trenger å markere denne dagen. Det er viktig for å sette søkelys på konkrete saker og rettigheter, men også for å jobbe for holdningsendringer i samfunnet.

Så til deg som lurte på om vi trenger kvinnedagen, JA! Vi trenger den.

Vi har fremdeles et godt stykke igjen til et samfunn med full likestilling mellom kvinner og menn. Med lik lønn, makt og verdier, og hvor alle kvinner tør å si sin mening. Hvor alle kvinner har like muligheter og rettigheter, og alle kvinner går med et hevet hode. Inntil vi kommer dit trenger vi kvinnedagen, for å mane til kamp for likestilling, og for å feire kampene vi vinner på veien til et likestilt samfunn.

Gratulerer med kvinnedagen 8.Mars til alle kvinner der ute.

Hilsen kvinnene i styret til LO Kongsberg og Numedal.