Trial- og endurobanen skal behandles av politikerne på onsdag

Rådmannen i anbefaler at enduroplanene på Vestre Spone legges ut på høring. Mange beboere i området er bekymret for støybelastningen.