TRIST…..

Millioner blir brukt på advokat

For kommunen, bare «barnemat»

Trist at bygda vår deles i to

Men på e-verk styret, har jeg god tro!

Kari w Maugerud