Gå til sidens hovedinnhold

Truer hun virkelig Kongsberg-industrien?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyres Helge Evju refser ordfører Kari Anne Sand (Sp) for at hun vil reforhandle EØS-avtalen. I et leserinnlegg påstår han at ordføreren «aktivt jobber mot Kongsbergindustriens interesser.»

Det er selvsagt britenes ferske handelsavtale med EU som gjør temaet aktuelt. Helge Evju mener det er naivt å tro at Norge skal få særfordeler gjennom en handelsavtale. Han hevder at norsk industri er helt avhengig av EØS-avtalen.

Så da er spørsmålet: Vil en ny handelsavtale for Norge være et reelt alternativ til EØS-avtalen? Ja! hevder professor i rettsvitenskap, Peter Thomas Ørebech. Han omtaler britenes avtale som eksemplarisk:

«Etter mitt syn er handelsavtalen mellom EU og Storbritannia et fremragende eksempel på hva som er mulig å få til som alternativ til EØS. Britene har gjort til skamme alle dystopiske utsagn her i Norge om hvor umulig det var å lande en norsk frihandelsløsning,» (Kronikk i Klassekampen 15.1.)

Professor Ørebech understreker at frihandelsavtalen helt ut bygger på reglene i Verdens handelsorganisasjon (WTO), der Norge er medlem: «Norge kan fint oppnå en tilsvarende avtale som britene, særlig hvis vi holder landbruk og fiske utenfor.»

I kronikken rydder Ørebech opp i noen misforståelser, for eksempel om tjenester og toll.

Helge Evju skriver at britene har mistet ordninger for flere områder. «De har ingen ordning for hele tjenestesektoren, som utgjør 80 % av britenes BNP,» hevder han.

«Dette er misforstått!» skriver Ørebech og viser til britenes avtale s. 282: «The parties hereby establish a free trade area, in conformity with article XXIV of GATT 1994 and Article V of GATS.» GATT gjelder handel med varer, GATS gjelder tjenesteyting.

EU kan ikke innføre toll som mottiltak ved påståtte brudd på konkurransereglene, påpeker Ørebech. Han viser til side 20 i avtalen; «Toll er forbudt med mindre det gjelder mottrekk mot dumping, subsidiering, med mer. Dersom avtalepartene har ulik tolkning i en slik sak, er det WTO-panelets rettspraksis som skal legges til grunn (s. 283) … EU må helt ut følge WTO-reglene.»

Det er altså de internasjonale avtalene gjennom GATT, GATS og WTO som regulerer frihandelsavtalen, og ikke EU-regelverket, presiserer Ørebech.

Nå har ikke Senterpartiet og andre EØS-skeptikere foreslått å gå blindt inn i en frihandelsavtale. I første omgang er det snakk å utrede alternativer. Det kan da ikke være så skummelt? Kanskje professoren har noen gode innspill?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.