Høyres Helge Evju refser ordfører Kari Anne Sand (Sp) for at hun vil reforhandle EØS-avtalen. I et leserinnlegg påstår han at ordføreren «aktivt jobber mot Kongsbergindustriens interesser.»

Det er selvsagt britenes ferske handelsavtale med EU som gjør temaet aktuelt. Helge Evju mener det er naivt å tro at Norge skal få særfordeler gjennom en handelsavtale. Han hevder at norsk industri er helt avhengig av EØS-avtalen.

Så da er spørsmålet: Vil en ny handelsavtale for Norge være et reelt alternativ til EØS-avtalen? Ja! hevder professor i rettsvitenskap, Peter Thomas Ørebech. Han omtaler britenes avtale som eksemplarisk:

«Etter mitt syn er handelsavtalen mellom EU og Storbritannia et fremragende eksempel på hva som er mulig å få til som alternativ til EØS. Britene har gjort til skamme alle dystopiske utsagn her i Norge om hvor umulig det var å lande en norsk frihandelsløsning,» (Kronikk i Klassekampen 15.1.)

Professor Ørebech understreker at frihandelsavtalen helt ut bygger på reglene i Verdens handelsorganisasjon (WTO), der Norge er medlem: «Norge kan fint oppnå en tilsvarende avtale som britene, særlig hvis vi holder landbruk og fiske utenfor.»

I kronikken rydder Ørebech opp i noen misforståelser, for eksempel om tjenester og toll.

Helge Evju skriver at britene har mistet ordninger for flere områder. «De har ingen ordning for hele tjenestesektoren, som utgjør 80 % av britenes BNP,» hevder han.

«Dette er misforstått!» skriver Ørebech og viser til britenes avtale s. 282: «The parties hereby establish a free trade area, in conformity with article XXIV of GATT 1994 and Article V of GATS.» GATT gjelder handel med varer, GATS gjelder tjenesteyting.

EU kan ikke innføre toll som mottiltak ved påståtte brudd på konkurransereglene, påpeker Ørebech. Han viser til side 20 i avtalen; «Toll er forbudt med mindre det gjelder mottrekk mot dumping, subsidiering, med mer. Dersom avtalepartene har ulik tolkning i en slik sak, er det WTO-panelets rettspraksis som skal legges til grunn (s. 283) … EU må helt ut følge WTO-reglene.»

Det er altså de internasjonale avtalene gjennom GATT, GATS og WTO som regulerer frihandelsavtalen, og ikke EU-regelverket, presiserer Ørebech.

Nå har ikke Senterpartiet og andre EØS-skeptikere foreslått å gå blindt inn i en frihandelsavtale. I første omgang er det snakk å utrede alternativer. Det kan da ikke være så skummelt? Kanskje professoren har noen gode innspill?