Den tryggheten og forutsigbarheten de fleste av oss har følt at vi har hatt i livene våre er nå rokket ved. Det er igjen krig på europeisk jord, og da blir temaer som beredskap og adgang til tilfluktsrom ubehagelig aktuelle.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ansvaret for tilsyn av alle tilfluktsrom i Norge. DSB har gjennomført cirka 200 årlige tilsyn av tilfluktsrom de siste årene, og når de oppdager feil får eierne pålegg om å rette opp dette. Eierne kan være fylkeskommuner, kommuner, borettslag eller andre.

Vi som politikere har et ansvar her, både når det gjelder oppfølging av tilfluktsrommenes tilstand og for at innbyggerne i kommunen får informasjon om hvor tilfluktsrommene faktisk befinner seg. Ved å søke på Kongsberg kommunes webside kommer det fram at det er tre (3) tilfluktsrom alle i Kongsberg by

Fremskrittspartiets representanter i Kommunalkomiteen på Stortinget, Helge André Njåstad og Erlend Wiborg er opptatt av at vi nå må få økt oppmerksomhet om beredskapsplaner og tilfluktsrom over hele landet. Også her i kommunen ønsker Fremskrittspartiet løftet saken. Vi ber om at kommunestyret snarest får en gjennomgang der tilstanden og plasseringene her i kommunen, og om at innbyggerne mottar all nødvendig informasjon de måtte trenge om det oppstår krise enten det er i Kongsberg sentralt eller andre steder i kommunen som for eksempel Hvittingfoss og om sikkerheten elevene ved skolene er godt nok ivaretatt.

Selv om det er lite sannsynlig at vi får bruk for tilfluktsrommene, så har den siste tiden vist oss at vi alltid må være forberedt på det verst tenkelige scenarioet.