Røde Kors i Buskerud mottok hele 3,6 millioner kroner fra Pantelotteriet i 2022. Kongsberg Røde Kors fikk 350.000 kroner av disse. Disse pengene er helt avgjørende for de lokale aktivitetene.

Kongsberg Røde Kors har hele 16 aktiviteter totalt. For flere av disse er inntektene fra Pantelotteriet avgjørende for å kunne opprettholde tilbudet.

– Pengene vi får fra Pantelotteriet er gull verdt for at vi skal kunne tilby og gjennomføre de aktivitetene vi ser behov for, sier Sidsel Mohn, daglig leder i Kongsberg Røde Kors.

– En del av aktivitetene våre kan vi søke midler til fra Røde Kors nasjonalt, men for andre er det få eller ingen støtteordninger. Drift og ansatte er det også vanskelig å søke midler til, men helt nødvendig for at vi skal kunne legge til rette for frivilligheten. Derfor takker vi alle som trykker på Røde Kors-knappen og gir panten sin til oss, sier hun.

– Et godt eksempel på hva pantemidlene vi får fra folk i Kongsberg går til er øvelseskjøring. Denne aktiviteten bidrar til at åtte til ti ungdommer får førerkort hvert år, via våre frivillige. Vi gir mengdetrening til dem som ikke har noen å øvelseskjøre med, for eksempel fordi de ikke har foreldre som har hatt førerkort i fem år. Men de må ha tatt teoriprøve og minst en kjøretime. Dette er en fin innfallsport til jobb, og aktiviteten inngår i integreringsarbeidet vårt og Røde Kors-målet Liv i verdighet, forteller Mohn.

Også Strikkegruppa – en kvinnegruppe som møtes for å strikke og prate – nyter godt av pantepengene, forteller Mohn.

– Det kvinnene lager går til vår vennskapsforening i Moldova, som jo er Europas fattigste land. Vi støtter dem litt med noen midler, men i tillegg sender vi også strikket tøy fra denne gruppa. Samtidig er det norsktrening. Strikkingen foregår på dagtid, så tilbudet er hovedsakelig for dem som har tid til overs og kanskje ikke er inne på arbeidsmarkedet foreløpig. Da er strikkegruppa en fin sosial arena, der deltakerne både kan hjelpe andre, og ha det hyggelig sammen. Det å føle at man er til nytte, er jo viktig for alle, sier Mohn.

Kongsberg Røde Kors er også aktive på flyktningmottaket, som ble etablert i mars i fjor 2022. Her varierer antallet beboere fra 300 til 700 personer.
– Vi står for to aktiviteter ukentlig: Turgruppen er åpen for alle. Her går vi som regel på beina, gjerne med brodder for å kunne gå i terrenget. Men vi har også vært i Hanniball og akt, og på Heistadmoen og gått på ski. I tillegg er det håndarbeidsgruppa, som er enormt populær. Her er det gjerne 40 til 50 stykker hver gang. Og behovet bare øker på. Så mottaket vil gjerne at vi viderefører disse aktivitetene. Igjen kommer da pantepengene godt med, forteller Mohn.

– Vi i Røde Kors har dessuten besøk nesten daglig på kontoret, enten av bosatte flyktninger eller fra beboere på mottaket. De lurer på alt fra hvor bruktbutikken er, til om de kan låne ski eller annet turutstyr. Og ja, vi låner ut gratis, både skøyter, ski, truger, sekker osv.

Trykket her har tatt av til de grader, så vi må bruke egne midler for å greie å dekke behovene, og da bruker vi nettopp blant annet svært kjærkomne pantepenger. Så vi håper folk vil fortsette å trykke på Røde Kors-knappen, sier Mohn.

– I 2023 planlegger vi også å bruke panten på Ungdomsklubben vår. Her har vi behov for flere frivillige, og vi vil gjerne bruke noe mer midler for å få til det. Da er pantepengene gode kroner, så stor takk igjen, sier Røde Kors-lederen.