Det er alltid gøy når mastodontene går løs på hverandre i avisspaltene. Høyre, ved Line Spiten, går i rette med Arbeiderpartiets Even Røed med en virtuell rett venstre. Slik kan man også markere starten på årets valgkamp.

Det er åpenbart mye å ta fatt i for oss i SV på Line Spitens skryteliste, for hennes virkelighet og hennes Kongsberg er virkelig sett gjennom andre briller enn våre.

Først kan vi ta for oss Høyre og Aps lite troverdige forsøk på å ta eierskap til arbeidet for To tog i timen til Kongsberg. Alle partier, alle organisasjoner og alle innbyggere som vil Kongsberg vel ønsker at dette blir virkelighet, og de fleste jobber aktivt for det. SV har for eksempel utredet et alternativ uten dobbeltspor som til en brøkdel av prisen vil gi to tog i timen. Vi står skammelig alene i transportkomiteen i denne saken og forslaget ligger foreløpig brakk.

Vår idé er ikke den eneste på bordet, men Høyre har et særskilt ansvar på buskerudbenken for at den nye nasjonale transportplanen langt ifra følger opp bestillingen fra Næringsparken og et unisont Kongsberg.

Kommunestyrerepresentant Spiten velger også å trekke fram Høyres eminente politiske håndverk hva angår Kongsberg sykehus. Igjen ser representanten virkeligheten med helt andre briller enn oss i SV. Det at man ikke skal gjøre butikk på folks helse er en av de store forskjellene på de to regjeringsalternativene i årets valg. SV vil at foretaksmodellen skrotes og at sykehusene igjen blir underlagt lokalpolitisk kontroll. En tilbakeføring til fylkene vil gi fylkene ny tyngde, og er også enda et godt argument for å oppløse Viken. Foretaksmodellen med sin underliggende bedrifts- og markedslogikk reduserer folks helse til et spørsmål om «bunnlinja», og en pott der det kan spinkes, spares og «effektiviseres» for å finansiere skattekutt til de rikeste. Ideen om at slike skattekutt bidrar til økt temperatur i økonomien er ikke bare en anakronisme, men en direkte trussel mot det som gjør Norge til det samfunnet vi liker å tro at vi har; et samfunn med små forskjeller mellom folk, mellom by og land. Et Norge der alle har sin rettmessige plass til livsutfoldelse og helse.

Vi står oppe i to store kriser i Norge i dag. Forskjellskrisa er betydelig forsterket av koronapandemien, godt illustrert lokalt ved KOGs lederbonuser opp mot en stadig økende mengde Kongsbergborgere som må ha hjelp fra NAV. Den andre krisa er klimakrisa som også viser den store avstanden mellom venstresida og regjeringa. Høyres idé er tilsynelatende å la markedet ordne klimakrisa, og håpe at omstillingen skjer av seg selv. Dette er åpenbart tynn suppe. Et marked vil først begi seg inn på grønn utvikling hvis det er penger å tjene på det. Penger å tjene på det blir det ikke uten at forbrukere, kommuner, fylker og stater har et grønt skifte som en sentral prioritering. Vi i SV vil ha en ny grønn deal hvor staten etablerer et investeringsfond for å sikre et sterkt, offentlig eierskap i bedrifter som kan og skal vise oss veien til et nytt, grønt og mer rettferdig samfunn.

For å oppsummere: Alle politikere i Kongsberg vil det beste for Kongsberg og går på jobb for å sikre en utvikling av byen vår og landet vårt som er mest i tråd med det enkelte partis ideologi. Regjeringa gjør forskjellene større, vi vil gjøre dem mindre. Regjeringa tror på pengemakta, vi tror på folkemakt. Regjeringa tror på skattekutt, vi tror på økt velferd. Vi tror på et Norge for de mange, ikke for de få.