Hovedvekten av Fagforbundets medlemmer i barnehage, skole og SFO jobber som barne- og ungdomsarbeider eller assistent. Vi vil sende en stor takk til alle dere som fortsatt står i stormen under koronapandemien. Til deg som går på jobb dag ut og dag inn uten å klage over hvor sliten du er.

For du vet at den jobben du gjør er en av de viktigste jobbene som må gjøres i samfunnet vårt – å ta vare på fremtiden vår – alle barna!

Du holder deg oppe for de minste og kanskje svakeste i samfunnet vårt, de som ikke har en stemme ennå. Barna våre som vil lære, leke, være med venner og leve så normalt som mulig. For de er du den store tryggheten i denne skumle tiden som vi er midt inne i.

Du gjør alt du kan for at hverdagen skal føles så trygg og god som mulig. Du vasker og desinfiserer uten å rope om at det ikke er din jobb. Nei, du godtar at akkurat nå er det slik hverdagen er for at vi alle skal komme oss igjennom denne pandemien på en best mulig måte.

Selv om de fleste elevene fikk hjemmeskole noen dager før juleferien så gikk mange assistenter og fagarbeidere som jobber på SFO og i barnehage på jobb for dem som trengte det.

Samfunnet må fortsatt holdes i gang og foreldre med jobber i samfunnskritiske stillinger kunne ikke ta ekstra fri. For helsepersonell som har stått i førstelinjetjeneste under hele pandemien og utsetter seg selv og alle sine nærkontakter for en enorm risiko, kan ikke de ta seg fri. Norge trenger at de er på jobb og vi trenger at de holder helsevesenet vårt i gang.

Derfor er det så viktig at du som kan gi den beste omsorgen og tryggheten til barna deres i barnehage og skole/SFO i denne pandemien er til stede i deres hverdag.

Tusen takk for den enormt viktige jobben du gjør hver dag!