Etter å ha lest Lps eventyrfortelling i onsdagens avis, føler jeg behov for å rette en takk til rådmann, hennes stab og til formannskap og våre politikere.

Først utlyste Lp en uhøytidelige og fornøyelige «velkommen til Kongsbergskiltkonkurranse», hvor jeg selv valgte å delta med «Velkommen til KIWI mini pris-byen KONGSBERG». Kort tid etterpå utlyste Kongsberg kommune i all hast en offisiell skiltkonkurranse, med forslagsfrist 14. februar. Av 17 innkomne forslag med til dels svært ulik utforming, ble det åpnet for avstemning frem til 21. februar kl. 1530, hvor alle med tilgang til internett fra alle verdenskanter kunne delta, og de kunne avgi så mange stemmer de ville, mens byens borgere uten internett eller pc ble verken kunne stemme over telefon, ei heller stemme eksempelvis ved fysisk oppmøte på rådhuset. Resultatet ble at forslaget til hvor Arild Brun Kjeldås fikk flest stemmer.

Tirsdag 25. februar, dagen før formannskapsmøtet, ble vinnerforslaget presentert i papiravisa, men det viste seg derimot å være en mur og et monument i stein, med bokstaver utskjært i metall, ikke et velkomstskilt egnet til å sette opp ved de ulike innfartsårene, for å ønske vegfarende velkommen til den kjære byen vår. I Laagendalsposten kunne vi lese rådmann Grinderud uttale at hennes stab først måtte saksutrede vinneralternativet, herunder utføre en kalkyle over vinnerforslaget, for deretter å fremme dette for formannskapet til politisk behandling.

Tusen takk til rådmann, rådmannens stab, formannskap og våre politikere som valgte å prioritere det helt livsnødvendige, og vår kollektive helse, ved å prioritere tiltak relatert til Korona og Covid19. Wow, det skulle tatt seg ut om de hadde prioritert velkomstskiltsaken fremfor vår kollektive helse, og brutt med retningslinjer fra storting og regjering.