Gjennom hele 2014 har Laagendalspostens lesere sendt inn bilder fra jubileumsåret. Resultatet ble en flott kalender som ble solgt før jul der overskuddet skal gå til et godt formål.

Mange gode forslag

Laagendalsposten bad leserne om hjelp til å avgjøre hvem som fortjener overskuddet. Og det har ikke manglet på gode forslag. Flere lokale lag, klubber og organisasjoner har blitt nevnt, men det var spesielt Fontenehuset som gikk igjen blant forslagene.
Nå har ansvarlig redaktør i Laagendalsposten, Jørn Steinmoen avgjort at det er de som mottar overskuddet på 6.900 kroner. Begrunnelsen er ikke bare at de fikk mange nominasjoner fra lesere, men også at det er et svært viktig tilbud for mange.
– Jubileumsåret handlet om å begeistre og samle. Den viktige jobben Fontenehuset gjør for psykisk helse i Kongsberg er nettopp i tråd med komiteens ønske. De skaper lys i en mørk hverdag for mange, og fortjener virkelig pengene, sier ansvarlig redaktør Jørn Steinmoen.

Vil glede mange

Fontenehuset er et lavterskeltilbud for personer som opplever at de sliter psykisk. De åpnet i 2008 og tilbyr ulike aktiviteter. Men Fontenehuset er også avhengig av økonomisk støtte og bidrag for å kunne gi et best mulig tilbud. Beskjeden om at de mottar overskuddet fra jubileumskalenderen blir derfor godt tatt imot.
– Det setter vi utrolig stor pris på, og pengene vil komme veldig godt til nytte, sier Hanne Brath på Fontenehuset.
Hun sier at bidrag de får gjør at forskjellige aktiviteter og prosjekter lettere kan gjennomføres. For dem som bruker Fontenehuset betyr disse tilbudene mye.
– Hjertelig takk til alle som har foreslått oss. Bidraget vil glede mange, sier Brath.