Begrunnelsen for å selge kommunens andel i KKPE og dermed gi fra seg styringen over disse sentrale eiendommene og utvikling av byen fremstår som totalt uansvarlig. Det er å løpe fra et politisk ansvar.

Det ser ut som noen tror, eller håper, Krona forsvinner fordi de selger kommunens andel. Det gjør den selvfølgelig ikke, på noen måte.

Det er en ærlig sak å ha vært imot at Krona skulle bygges eller hvordan den ble seende ut, og det er fornuftig å være kritisk til eierformen. Men å gi opp og overlate styringen av eiendommene i dette området og dermed byutviklingen helt til et privat selskap nå er uansvarlig.

Krona og området rundt er helt sentral i utviklingen av Kongsberg i uoverskuelig fremtid. Kommunen må naturlig nok være motoren i dette arbeidet, fordi det er deres ansvar. Dette handler både om byutvikling og om tilbudet til Kongsbergs befolkning, studenter og næringsliv.

Kongsberglista & co. kan ikke fortsette å klage på snøen som falt i fjor, de må være med å ta ansvar for byutviklingen som helhet. Det er det vi har politikere til. Og kom ikke med hva dere mente i sin tid – stå for det dere gjør nå. Vi har fått et kultur- og undervisningsbygg som er 100 % basert på byens og det offentliges interesser, å ikke ville sitte i styret og forvalte eierskapet og innbyggerens interesser er en forsømmelse – det er totalt uansvarlig.

At Høyre i denne saken lar seg styre av en ideologisk overbevisning om privat eierskaps fortreffelighet i alle sammenhenger er trist. Dette handler om kultur, utdanning og byutvikling – det er et kommunalt ansvar. Og her det utøves best ved å også ha kontroll og medansvar på bygninger og eiendom. Å mene at tilfeldige representanter for et eiendomsselskap, som i svært liten grad har annet enn kommersielle interesser i Kongsberg, gjør dette bedre uten et forpliktende samarbeid med kommunen er uforståelig.

Jeg skulle i likhet med mange andre også ønske at Krona så annerledes ut og at KKPE var kommunalt eide, men slik er det ikke. Så ta ansvar for situasjonen og jobb for å få være med å styre utviklingen. Ikke løp fra ansvaret.

Det minste dagens kommunestyre kan gjøre er å utsette saken til nytt kommunestyre er på plass, så kan velgeren også være med å bestemme.