I en kronikk i Lp lørdag 7. september og i et oppslag under nyheter i Lp på selve valgdagen 9. september går leder i Kongsberg Industrilederforum, Hans Petter Havdal, ut og er ‘urolig for det som nå skjer i Kongsberg’. Bakgrunnen er såpass triviell som at Kongsberg formannskap hadde innvendinger til et forslag om styringsgruppe for samarbeidsprosjektet mellom politikere, næringsliv og kommune kalt ‘Vekst i Kongsberg’. Ifølge mandatet gitt i et arbeidsnotat skulle styringsgruppen bestå av 3 personer utnevnt av rådmannen og 3 utnevnt av Kongsberg Næringsforum (KNF). Uten at Formannskapet, som er prosjekteier hadde blitt informert, var antallet oppnevnt av KNF blitt til 5, og i tillegg en observatørrolle for KNFs daglige leder.

For oss vanlige folk er det helt naturlig at når en oppgave er galt besvart, gis det ompuss. I følge protokollen fattet da også et enstemmig Formannskap bl.a. følgende vedtak: ‘Endelig organisering av styringsgruppen ses i sammenheng med ny samarbeidsavtale med KNF som fremlegges for formannskapet den 25. september’.


At formannskapet som prosjekteier reagerer slik er helt naturlig og riktig. Det forstår ikke Havdal: ‘Her har vi kommet til en enighet – og lagt penger på bordet', poengterer han. Hvem som er vi og hva penger på bordet har å gjøre i denne sammenhengen er vanskelig å forstå. At denne saken skaper uro i næringslivet i Kongsberg høres dessuten merkelig ut.


Det som er verre er at Havdal i samme slengen benytter spalteplassen til flere malplasserte og usaklige utfall mot Kongsberglista og listas leder Kjell Gunnar Hoff og argumenterer politisk i favør av andre identifiserbare partier. Vi finner det svært betenkelig at en representant for næringslivet skal bedrive slik partipolitikk og dertil på selve på valgdagen. Hans utspill kan utvilsomt tolkes i retning av et ønske om å skade Kongsberglista ved kommunestyrevalget. Når Havdal i tillegg vet at Kjell Gunnar Hoff har vært den sterke pådriveren for å få etablert «Vekst i Kongsberg»-prosjektet, levner det liten tvil om utspillets formål. At Havdal på vegne av næringslivet herved indirekte bidrar til å sikre mandater ved valget for Senterpartiet og MdG vil nok glede mange, men det er kanskje noe overraskende.

I vårt demokratiske land er det en tradisjon at politisk agitasjon avsluttes før valgdagen. Det er derfor et brudd på vanlig skikk og bruk at Lp publiserer dette partipolitiske innlegget på lørdag og gjentar det på selve valgdagen. Lp var også kjent med Hoffs engasjement i prosjektet. Det innebærer at det ikke er mulig for Kongsberglista å svare tidsnok på usaklighetene. Dette er uhørt og ansvaret ligger hos redaktør Jørn Steinmoen. Redaktør Steinmoen har pådratt seg mange kommentarer for sin formidlingsrolle i løpet av valgkampen. Det kunne vært interessant med en uhildet evaluering av dette, men det er vel for mye forlangt at hans foresatte i lokalavisens styre vil gjøre det?

I ettertid har Kjell Gunnar Hoff kommentert blant annet denne saken i et intervju publisert lørdag 14. september. Hoff har utvilsomt rett i sine uttalelser i intervjuet. De svarene som gis til Hoff fra Steinmoen og Havdal i forbindelse med intervjuet synes å bekrefte dette.