Denne uka er det to sykkelposter.

Gamlebrufoss

Koordinater: 59.6624° N, 9.6536° Ø

Da Kongsberg Sølvverk ble etablert, var allerede de to fossene som i dag heter Gamlebrufoss og Fabrikkfoss tatt i bruk til sagbruksvirksomhet. To sager er beskrevet fra disse tidlige tider – Haugedals sag og Tisle sag, og begge har åpenbart ligget ved disse to fossene. Haugedals sag var bygd tidlig på 1600-tallet, i 1615 ble eier av denne saga dømt til å betale bot til adelsmannen Lauritz von Hadeln på Fiskum. Seinere ble det etablert flere sager som utnyttet vannfallet i disse fossene. Uten Sølvverket hadde kanskje sagbruksvirksomheten kunne blitt utnyttet videre, men Sølvverket trengte også mye fossekraft. Posten henger ved østenden av Gamlebrua.

Jondalselva

Koordinater: 59.7020° N, 9.4865° Ø

Jondalselva har, som svært mange andre større og mindre elver i skogstrøkene, blitt benyttet til fløting av tømmer. Jondalselva var viktig for virkesforsyning til Sølvverket. Det ble fløta tømmer i Jondalselva mens 11 sidevassdrag også ble benyttet til fløting av lakterved og setteved. Etter hvert kom også andre brukere av Jondalselva som fløtingsvassdrag, og det ble etablert fellesfløtingsforening i 1899. Jondalselva var vanskelig å fløte med lite vannmagasin i Buvannet. Fløting av lakterved stanset i 1910, siste år med fløting i hele Jondalselva var i 1947 og siste år med fløting fra Elvetun og ned elva var i 1950. Posten henger på en rasteplass ved Jondalselva noe før du kommer fram til gården Storfossen, her er det en forbyggingsmur/skådam som er satt opp for å kanalisere tømmeret riktig i elva.

Du registrerer ditt postbesøk ved å logge deg inn på www.turorientering.no. Ved første gangs innlogging i 2022 må du velge klubb - Velg Viken og deretter Kongsberg OL. Velg Turer, Ukas Sykkelpost 2022 og Poster og registrer ditt postbesøk. Du kan enten skanne QR-koden eller bruke postkoden å "klippe" i klippekortet på nett.