Denne uka er det to sykkelposter.

Sagvolden

Koordinater: 59,5583° N / 9,6342° Ø

Stedsnavnet Sagvollen sier vel sitt! Ravalsjøelva ble benyttet for å fløte tømmer til Kongsberg Sølvverk og også mot Lågen og videre til Larvik. Det ble fløtet setteved til Hillestadhengslet ved Heistadmoen mens sagtømmeret i hovedsak ble skåret på sagbruk på Sagvollen. Rønningsfossene nedenfor Sagvollen var svært vanskelig for fløting. Tidlig på 1900-tallet ble det bygd dam i Ravalsjøelva ved Sagvollen og ei tømmerrenne på en kilometer forbi Rønningsfossene. Dermed ble det mulig å fløte tømmer trygt forbi Rønningsfossene. På Sagvollen er det gammel sagbruks­historie. Lauarsaga eksisterte midt på 1600-tallet, den lå opprinnelig på Sagvollen. Seinere ble den flyttet noe lengre oppover elva. Den vassdrevne sirkelsaga ble revet i 1952. Posten henger ved brua over Ravalsjøelva.

Klengstua i Boecks gate

Koordinater: 59,6684° N / 9,6428° Ø

Rett ved Vestsiden ungdomsskole er det en liten bygning, Kongsberg Sølvverks gamle klengstue. Bygningen ble bygd på 1700-tallet som kokeri for smørefett til de tekniske innretningene som ble brukt i gruvedrifta (kunstfettkokeri). Bygningen ble omgjort til klengstue like etter 1900. Klenging vil si å få frø fra gran- og furukongler til å løsne fra frøskjellene ved å tørke konglene. Sølvverkskogene hadde vært hardt drevet i gruvetida og det var nødvendig å skaffe frø for å få opp ny skog. Posten står på en skiltstolpe rett ved klengstua.

Du registrerer ditt postbesøk ved å logge deg inn på www.turorientering.no. Ved første gangs innlogging i 2022 må du velge klubb - Velg Viken og deretter Kongsberg OL. Velg Turer, Ukas Sykkelpost 2022 og Poster og registrer ditt postbesøk. Du kan enten skanne QR-koden eller bruke postkoden å "klippe" i klippekortet på nett.