Ukas sykkelpost

DEL

Det er to sykkelposter denne uka - i Gomsrud og Bevergrenda. Postene kan tas med sykkel, til fots, i rullestol eller barnevogn. Husk smittevern, ikke bli stående ved posten, hold avstand til andre.

Gomsrud

Koordinater: 59,6484° N / 9,6521° Ø

Posten henger i krysset mellom Gomsrudveien og Industriveien. Gomsrud har sitt opphav i rud fra rydning. Første gang Gomsrud er nevnt, er tidlig på 1600-tallet. Ut mot elva ligger det en halvsirkelformet oppbygning i stein. Dette kulturminnet har kommet tydelig fram i dagen etter an anleggsarbeidet er ferdig langs Gomsrudveien. Kulturminnet skal være et forsvarsanlegg, en gammel skytterstilling. Nå er alle sykkelveier hit åpne, også under den nye Kongsberg bru.

Bevergrenda

Koordinater: 59,7031° N / 9,6275° Ø

Navnet Bevergrenda har sitt utspring i Bever gård, en gammel gård som en møter for første gang i 1493. Navnet har ikke sin bakgrunn i dyret bever. I 1493 kaltes Bever gård for Byeffio, som kan tolkes til gårdsevja - gården ved evja. Navnet viser til ei evje i Lågen - Spitenevja. IL Bevern er et aktivt idrettslag i Bevergrenda og mye av aktiviteten er knyttet til Beverlokalet og idrettsbanen. Posten henger på lysstolpe på idrettsbanen. Sjekk kart og prøv stier og småveier tilbake mot Spitegrenda. Bevergrenda byr på mange alternative sykkeltraseer.

Du registrerer ditt postbesøk ved å logge deg inn på www.turorientering.no. Ved første gangs innlogging i 2020 må du velge klubb - Velg Buskerud og deretter Kongsberg OL. Velg Turer, Ukas Sykkelpost 2020 og Poster og registrer ditt postbesøk. Husk å notere koden når du er på posten, det er denne du trenger for å "klippe" i klippekortet på nett.

Ta gjerne et bilde, del på Instagram, tagg med #sykkelpostkongsberg.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken