Uklart hva snøen vil koste

Reguleringsplanen for nytt snødeponi ved Gomsrud er lagt ut på høring. Men hva et renseanlegg vil koste, er ikke avklart.