Gå til sidens hovedinnhold

I fjor sommer døde tidligere Lier-ordfører Ulla Nævestad.

Nå kan Lierposten avsløre dokumenter som viser at livet kunne vært reddet dersom ambulansearbeiderne hadde fulgt legenes råd og fraktet henne raskere til sykehus.

Statsforvalteren konkluderer med at Vestre Viken har brutt spesialhelsetjenesteloven.

Å miste henne var en krise i seg selv. Det var altfor tidlig, hun var så sprek. Men når det konkluderes med at hun trolig kunne overlevd, at vi kunne hatt henne svingende rundt i dørene her fortsatt …

Siri Kitt Strekerud, datter

Vi har kommet til at helsehjelpen pasienten fikk i forbindelse med sitt illebefinnende ikke var i tråd med god medisinsk praksis. Tidsbruken på stedet var for lang, og pasienten burde vært transportert raskere til sykehus.

Norsk pasientskadeerstatning

(...) raskere avklaring av diagnose i tillegg til bedre overvåking av pasienten ville mest sannsynlig kunne gitt sikrere behandling (...). Dette ville etter vår vurdering mest sannsynlig kunnet forhindre det fatale dødsfallet.

Norsk pasientskadeerstatning

I desember 2021 bekrefter Statsforvalteren at det skal opprettes tilsyn. Konklusjonen fra Norsk pasientskadeerstatning er vond, men bekreftet også mistanken:

Mamma kunne overlevd hvis den medisinske oppfølgingen hadde vært riktig.

Siri Kitt Strekerud, datter

Ulla – livet som kunne vært reddet

I juli 2021 døde tidligere Lier-ordfører Ulla Nævestad etter et illebefinnende hjemme i Sylling. Familien stilte flere spørsmål til den helsefaglige oppfølgingen – blant annet at ambulansen var på stedet i nærmere halvannen time før den kjørte mot sykehuset. Det påfølgende tilsynet og konklusjonen har rystet de pårørende.

For abonnenter