I papiravisa 13.februar hadde Stine Lind et leserinnlegg med tittel «Er du ikke ingeniør så er du ikke no`». Jeg var aldri i tvil om hva jeg måtte bli om det skulle bli folk av meg, skriver hun. «Alle» jobber i «parken» og er ingeniører. Se det ja, her har vi kanskje noe av grunnen?

Stine er en reflektert dame som ser at dette bærer galt avsted. Hun råder ungdom som lurer på hva de skal bli til å velge yrkesfag og få et fagbrev, til tross for fordommene som råder. FORDOMMENE SOM RÅDER. "Ingen fortalte meg hvor vanvittig kult det kan være å bygge opp landet, bokstavlig talt. Vit at vi er mange som heier på deg og at Norge trenger deg,» sier hun. Takk for kloke ord, Stine. Alle egner seg ikke til å bli ingeniører, og ikke alle ønsker å bli det!

Leder for Mental Helse Ungdom i Kongsberg Victoria Sandsmark skriver i avisa samme uke om polarisering, klasseforskjeller, «forhold i Kongsbergskoler vi ikke kan snu oss bort fra» og ungdom som trenger behandling og søker hjelp, men blir gående i det uvisse og vente på svar. Man begår ikke selvmord uten at noe i samfunnet har feilet, skriver Victoria.

Igjen, en annen dag den uka var forsideoppslaget «Alarm om dopbudsjett for russ». Noen unge sier at de aldri har vært på en fest her i byen uten å bli tilbudt dop, og Mia Karen Pettersen Johansen mener problemet er så stort at russefeiringa bør avvikles.

Så kommer Lilly Lundberg og Markus Teigen på banen. Førstnevnte med overskriften «Det blir stadig hardere å bo i Kongsberg» om for dårlige fritidstilbud, «kommunen bruker bare en liten del av kulturmidlene til barn og unge», mens Markus Teigen skriver «Vi trenger flere varme hender som jobber preventivt, for å få ned den lange ventetiden på DPS og BUP. «Når noen roper hjelp, må vi hjelpe der og da.» Til alt overmål, også samme dag, leserinnlegg fra Elin Halleland i Redd barna om «De tause guttene», som i stadig større grad blir utsatt for seksuelle overgrep som de ikke forteller om. Dette gjelder ikke spesielt for Kongsberg, men her også, vil jeg tippe.

Og så, midt oppe i alt dette kutter Nav i Kongsberg det vellykkede hjelpetiltaket «Ung fremtid», etter knapt ett års drift. Tiltaket drives med statlige midler, og ble oppretta for å gi individuell bistand med motivasjon, kartlegging, veiledning, målretting og oppfølging til unge for å styrke deres muligheter for å komme i eller opprettholde utdanning eller arbeid, sier leder i Nav Kongsberg, Torunn Aaker. Nå legges det ned fordi Nav på grunn av «situasjonen i arbeidsmarkedet» har vi fått redusert tiltaksbudsjettet betraktelig.

Men nå er det sånn at «situasjonen i arbeidsmarkedet» jo slett ikke er like dårlig for alle. Kongsbergs største konsern går som aldri før. Kongsberg Gruppen slo fjorårets rekord for ordrereserve og foreslår UTBYTTE TIL AKSJONÆRENE PÅ 2.1 MILLIARDER, sier konsernsjef og administrerende direktør Geir Håøy. Av totalt 1078 nye ansatte i 2022 er nesten halvparten, 451 i våpenindustrien (KDA).

KOG er et statlig konsern der staten eier 51 % av aksjene. De er opptatt av «å gi noe tilbake» til byen, og her har de virkelig fått en gyllen mulighet! Hva med å ta et krafttak og bruke noe av utbyttet i 2022 til beste for ungdom i Kongsberg? Sørge for at ventelistene i psykiatrien går ned, at kommunen får midler til å starte de fritidstilbud som etterlyses, OG se til at et livsviktig arbeidsmarkedstiltak som Ung fremtid kan fortsette. Det finnes ikke noe viktigere enn saker som handler om de unges fremtid.