6.700 elever i Buskerud på de videregående skolene svarte på denne undersøkelsen, og svarene var mange. 18.–19. oktober var det UngData-konferanse på Sundvolden.

Her ble resultatene fra Buskerud presentert, og det er mye spennende å hente. Visste du for eksempel at så mange som 95 prosent sier de vil fullføre videregående? Eller at 24 prosent av guttene i Buskerud har blitt tilbudt hasj eller marihuana flere ganger? Dagens ungdom er flink-ungdommen, stresse-ungdommen, hardtarbeidende-ungdommen og «jegersliten-ungdommen». Vi har altfor mye å gjøre, og ingen tid, eller ingenting å gjøre til all verdens tid. Så mange som 58 prosent av jentene føler at alt er et slit, og 66 prosent av jentene bekymrer seg altfor mye.

Men hva med gutta? De ligger i snitt på ja, kanskje rundt litt over 20 prosent av dem er stressa, bekymrer seg eller ikke har det bra. Er det guttene som ikke bryr seg?

Eller er det jenter som stresser for mye, til å bare kunne gi litt faen, som det virker som at mange av dagens gutter gjør. Men hva er nok? Og hva holder ikke? Undersøkelsen viser også at ungdom har det bra, og det er jo supert, for vi er verdens beste ungdom, vi må bare gi litt mer faen.