Ingeniørutdanning har lang tradisjon på Kongsberg. Dette og et avansert teknologisk næringsliv bidrar til å gjøre Kongsberg attraktiv både som studiested og bosted.

Gjennom samarbeid med industrien og øvrig næringsliv tilbyr Universitetet i Sørøst-Norge (USN) campus Kongsberg studenter utfordrende prosjekter fra næringslivet innen flere fag, som de skal finne reelle løsninger på, noe som gir verdifull erfaring. Det betyr også et kontaktpunkt mot næringslivet, som for noen kan innebære ansettelse i bedriften på et senere tidspunkt.

Denne nærheten og samarbeidet med næringslivet gir USN Kongsberg et fortrinn, ikke minst når det gjelder markedsføring og rekruttering. Gjennom nettverk, dialog og samarbeide om studietilbud og undervisning skapes muligheter. Her er det et stort potensial for videre utvikling av spennende studietilbud og forskningsprosjekter. Felles nettverk for USN og næringslivet både nasjonalt, mot eksempelvis NTNU og andre universiteter, bør utnyttes i sterkere grad.

Kongsberglista følger denne spennende utviklingen ved USN Kongsberg nøye, både faglig og for Kongsberg som vertskommune. Det må legges til rette for at USN Kongsberg får gode vilkår som kompetanseinstitusjon og som et studiested hvor studentene trives.

Vi ser nå at både USN Kongsberg og Fagskolen Tinius Olsen trenger mer plass. Det finnes ingen muligheter for utvidelser ved Krona. Kongsberglista er bekymret over situasjonen med manglende mulighetene for utvidelser ved Krona og signaler om at Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å redusere antall studiesteder. Kongsberglista vil arbeide for at utdanningene ved universitetets avdelinger forblir og utvides i Kongsberg.