Laagendalsposten har tidligere skrevet at det er forbedringspotensial for studentmiljøet og studenttilværelsen i Kongsberg. Da må Kongsberg kommune, som er vertskap for både universitetet og fagskolen, stille opp. Derfor er jeg glad for at kommunestyret nå har bestilt en utredning av en incentivordning for at studenter melder flytting til Kongsberg. Dette er en ordning som blant annet Kristiansand og Stavanger allerede har fått på plass.

Incentivordning går ut på at studenter som studerer i Kongsberg og melder flytting til Kongsberg får en eller annen velkomstgave. Den velkomstgaven kan være mye forskjellig, enten det er et universalgavekort, årskort på kollektivtrafikk, tilgang til kulturopplevelser, eller noe annet. Når vi ber om at kommunedirektøren skal utrede en slik ordning, gir det muligheten til å se hvilket nivå andre kommuner legger seg på. Samtidig som at kommunaldirektøren kan gå i dialog med studentsamfunnet for å se hva studentene selv ønsker seg.

Det må også understrekes at denne incentivordningen vil ikke bli en kostnad for kommunen, men en inntektskilde. Flere innbyggere til Kongsberg kommune betyr at vi får et høyere innbyggertilskudd fra staten. Dette vil da være en ordning som betaler mer enn seg selv. Det blir en vinn-vinn-situasjon. Dette er noe vi i Kongsberg Høyre foreslo allerede i mars 2020, dessverre fikk vi ikke flertall for det da, men det er virkelig godt at det kommer på plass nå.

Med ekstra inntekter kan kommunen bruke noen av de pengene på å styrke studentmiljøet vårt. Dersom man som student får et godt inntrykk av Kongsberg under studietiden sin, kan det så være en større sjans for at man blir boende her etter man er ferdig utdannet. Da må man også få et godt inntrykk av Kongsberg som et sted å leve livet, ikke bare studere. Disse ekstra inntektene kan da også styrke det generelle tjenestetilbudet til kommunen, slik at Kongsberg blir et enda bedre sted å leve livet.

Samtidig kan det hende at noen sitter og klør seg i hodet etter å ha lest alt dette og spør seg selv «hvorfor er det så viktig at studentene våre blir boende her etter studietiden?».

For å kunne finansiere omsorg til de som trenger det, har kommunen behov for folk i arbeidsfør alder som bidrar med sine skattepenger til å finansiere velferden vår. Samtidig skal industrien vår ansette flere tusen nye arbeidstakere de kommende årene. Det er også i næringslivets interesse at disse studentene blir værende i Kongsberg etter de er ferdig utdannet.

Problemet med debatten om vekst og attraktivitet er at det alltids er noen som vil si noe i duren av «en liten velkomstgave er ikke nok til å få studenter til å bli boende her etter studiene». Det er helt riktig, og det samme kan sies om hvert enkelt tiltak innen byutvikling, idrett, skole eller helse. Det som får noen til å bli boende her etter studier, eller velge å flytte til Kongsberg er summen av alle enkelttiltak som gjøres.

Dette enkelttiltaket med en incentivordning for studenter som melder flytting til Kongsberg finansierer seg selv og flere andre enkelttiltak. Samtidig er det ingenting som slår en skikkelig god velkomst, noe denne incentivordningen sikrer.