Langs Gomrsudveien, i Sellikdalen og på Trollerudmoen skal det fra 23. november til 7. desember jobbes med å utbedre rekkverk.

Rekkverksarbeidene kan ifølge Statens vegvesen føre til redusert trafikkavvikling i perioden.

–Arbeidene består av justering og utbedring av rekkverk langs deler av veistrekningen fra Myntbrua til Rundkjøring på Trollerudmoen, forteller byggeleder Ola Håvard Hole i Statens vegvesen.

Dette gjelder også Sellikdalen bru, der trafikken i perioder vil passere på ett felt. Andre steder med rekkverksarbeider kan det bli snakk om manuell dirigering av trafikken.

Arbeidene vil i størst mulig grad pågå utenom rushtiden morgen og ettermiddag.