Jeg skal innrømme at jeg ikke ferdes mye i Kongsbergs hardt trafikkerte sentrum på daglig basis, men når jeg ferdes i bil i Kongsberg, så finner jeg meg ofte i akkurat denne situasjonen. Og nei, dette er ikke innledningen til et Odd Børretzen kvad, men en liten artig problem-stilling fra mitt kortfattede synspunkt av min tid som trafikant i Kongsberg.

Og da har jeg forhørt meg rundt om hva som kanskje kan gjøres for å gjøre nettopp dette bedre.

Jeg har hørt mulighetene om en etterlengtet bro, opp mot Bævergrendveien, som kombinerer sykkeltrafikk, fotgjengere og bilister som kan krysse brua uten konflikt for hverandre. Dette hørtes jo ut som en god idé? Jeg føler et slikt prosjekt ville åpnet for en bedre flyt i trafikken og en ny vei rundt sentrum, for de som nødvendigvis ikke trenger nedenom sentrum, men kun en ny vei over elva og lettere tilgjengelighet til de mange boligbebyggelsene i dette området.

Det måtte jo være befriende å ha muligheten til å ta seg en tur med venner, og gå over en trygg bru over elva og rett bort til Kongsbergshallen og ta en kveld med bowling, ishockey eller skøyting og da kunne gå hjem igjen, uten at dette er et stort dilemma.

Jeg skjønner at man kan bruke tog banebrua til akkurat dette bruksområdet, men denne er trang! Det å møte syklister på denne brua, samtidig som et tog ferdes over her, er ikke spesielt moro som fotgjenger. Dette tror jeg også kunne lettet mye av trykket for utrykningskjøretøy som skal til sykehuset i de tilfeller det skjer i den verste trafikken.

Og der har vi jo en annen ting; parkeringsplasser til sykehuset. Dette er vel nogen lunde begrenset? Her har det jo vært forslag om å bygge et plasseffektivt parkeringshus der ansattparkeringen i dumpa er, for å utbedre parkeringen for de som jobber på sykehuset og muligens også for besøkende som har familie og venner på sykehuset.

Mye kan definitivt gjøres for å bedre trafikksituasjonen og lette trafikken for andre som skal frem i utider, eller bare ha bedre tilbud på fotgjenger- og sykkelmuligheter i Kongsberg. Og da er det flott å kunne ta opp slikt i en avis de fleste i Kongsberg kan benytte muligheten til en åpen debatt. Hvis jeg er helt på jordet med det jeg har skrevet i dette innlegget, så vil jeg gjerne høre hva jeg kunne skrevet mer om eller om dette var midt i blinken og om dette er noe som burde diskuteres mer.

Nye politiske stemmer

Laagendalsposten har invitert unge lokale politikere til å skrive fire innlegg hver i ukene frem mot valgkampen. Alle partiene har fått den samme muligheten. Innleggene vil bli publisert hver tirsdag og torsdag. Dette er de politiske representantene som skal skrive for oss:

Tinius BorgeFrp
Malin Raknes Artmann Ap
Magnus Wallin GunnerudRødt
Stine LindHøyre
Markus TeigenKongsberglista
Christine Grønli MDG
Jens RiefSp
Anette OpheimSv