Kongsberglista er spesielt opptatt av byutvikling og av å ta vare på det historiske miljøet og de bymessige kvalitetene på Vestsida og andre steder i Kongsberg.

I forrige periode fikk vi i Kongsberglista med oss flertallet på å ikke selge den gamle kinoen, Folkekjøkkenet og Fredheim. Vi ville ha kontroll på utvikling og bruk av disse eiendommene. Det viser seg at det var riktig å gjøre. Det er gledelig å se hvor flotte lokaler Fontenehuset har i Folkekjøkkenet. Bruk at den gamle kinoen som en del av ny videregående skole er også under oppseiling og når nå kommunestyret har sagt nei til å vurdere sambruk mellom kulturskolen og den videregående skolens musikk- og dramalinje i og rundt den gamle kinoen, er vi i Kongsberglista glad for at Fredheim utvikles til å huse kommunens anerkjente og innholdsrike kulturskole.

Den beste måten å ivareta gamle hus på, er gjennom bruk. Fredheim har en vernestatus som gjør at man står nokså fritt til å gjøre endringer innendørs. Det gjør at man kan tilpasse interiøret bedre med tanke på rominndeling og lydisolering.

Kongsberglista har vært tydelige på at tilbygg til eksisterende bygningsmasse skal være skånsom. Riksantikvaren fremmet i 2017 en ny strategi for historiske bymiljøer. Her heter det bl.a. at bevaringspraksisen i de viktigste historiske bymiljøene må skjerpes. Nybygg og endringer skal i større grad videreføre byggeskikken og tilpasses det eksisterende bygningsmiljøet i høyde, volum, utforming og materialbruk. Det er denne strategien Kongsberg bør legge til grunn for hvordan vi bygningsmessig utvikler våre sårbare bydeler. Den kulturarven som Vestsida er bærer av, er også viktig for identitet, samhold og tilhørighet. Riksantikvarens strategi for historiske bymiljøer må følges både for nybygg og i det reparasjonsarbeidet som er høyst nødvendig for deler av Vestsidaplatået.

Overraskelsen var derfor stor da skissene til prosjektet ble gjort kjent. Skissene er ikke i tråd med våre forutsetninger, og vi vil være prinsippfaste på det i den politiske behandlingen av saken. Kommunen som planmyndighet har et ekstra stort ansvar for å gjøre et slikt tilbygg i tråd med Riksantikvarens strategi.

Kongsberglista skal ligge tett på og være «vaktbikkje» i denne saken.