Gå til sidens hovedinnhold

Utbygging i Jondalen, ytringsfrihet og valgkamp

Gunnar Sembsmoen

Kommunestyrerepresentant, Kongsberglista.

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vedtaket i kommunestyret i april om utbygging i Jondalen, mot stemmene til Høyre, Venstre og SV, startet tydeligvis valgkampen.

En liten rekapitulering. Listekandidat for Høyre, Kine Fusche Jenssen skrev en harmdirrende protest mot vedtaket om å bygge vann og avløpsanlegg for å muliggjøre boligbygging i Jondalen. Siden hun er ansatt i byggesaksavdelingen, mente jeg at hun opptrådte illojalt over for sin arbeidsgiver, som er Kongsberg kommune.

Ytringsfrihet er alt fra full åpenhet til full taushet, regulert av norsk lov. Bare tenk på forsvarshemmeligheter kontra kommunens postjournal. Det er altså avgrensninger på ytringsfriheten. Man kan si hva man vil, men må finne seg i å betale prisen for det.

Følgende er klippet fra et vedtak i kommunestyret fra 2013, gjentatt i vedtak i mai 2019, og gjelder

«Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Kongsberg kommune.»

Om lojalitet står det bl.a.:" Når en avgjørelse er tatt, iverksettes denne hurtig og effektivt innenfor de opptrukne rammer, uansett hva de aktuelle kommunalt ansatte måtte ha av faglige og politiske oppfatninger om avgjørelsen.»

Videre: En gjensidig dialog er ønskelig fra kommunens side, men

«Samtidig har Kongsberg kommune en forventning til sine ansatte og folkevalgte at dette foregår på en verdig og konstruktiv måte, og at den enkelte reflekterer rundt dilemmaer som kan oppstå i forhold til lojalitetsplikten. Spesielt gjelder dette ledere der kommunen venter en særlig varsomhet knyttet til lojalitetsplikten.»

Om habilitet står bl.a.

«Ansatte og folkevalgte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for, eller for øvrig deltar i behandlingen av, tas dette umiddelbart opp med overordnede.»

Jeg skal ikke polemisere mot de brave politikere Øystein Sennum, Terje Jensen, Helge Evju, Line Spiten eller Gernot Ernst. Men velgerne kan tenke, og det er ikke mer enn rett og rimelig å forvente at en utbygger nærer tvil om etterretteligheten av avgjørelser hvis en så sterkt engasjert person som Kine Fusche Jenssen, som fagansvarlig for byggesaker, skal delta i avgjørelsen. Det burde være lett å forstå. Hennes engasjement for idretten er helt OK, det var hennes manglende evne til å skille sak og personlig oppfatning jeg kritiserte.

Imidlertid er det mitt håp at denne debatten gjør det lettere for rådmannen i framtiden å styre sine ansatte.

Og så vil velgerne, ikke minst fra distriktene,  sørge for at Kongsberg får de politikerne de synes de kan stole på.

Velkommen til valget i september.

Kommentarer til denne saken